سیم کارت

ضریب نفوذ سیم کارت های فعال در کشور

/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

آمار منتشرشده درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه حاکی از آن است که خطوط فعال  تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، به ۱۳۳ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۶۸  عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۵۶.۶۴ درصد می‌رساند.


شناسایی سیم‌کارت‌هایی که از آنها مطلع نیستید

/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

اگرچه استعلام تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترک ثبت شده، در رگولاتوری فراهم است، اما آگاهی از شماره‌ سیم‌کارت‌هایی که به نام شماست، تنها با مراجعه به سامانه دولت همراه امکان‌پذیر است.