همراه اول

جشنواره ملی یکصد واحد مشتری مدار-بهمن 99

/post-1

بزرگترین جشنواره ملی 100 واحد مشتری مدار کشور با رویکرد معرفی وتجلیل از   فعالان بنگاه های تولیدی، بازرگانی وخدماتی در بهمن سال  1399 برگزار شد.