سال 1400

آخرین آمار ترابردپذیری در سال گذشته

/post-23

تعداد ترابردهای صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۰، ۷۴ هزار و ۹۴۹ بوده و مشترکان هر  یک از اپراتورها با حفظ شماره خود توانستند از خدمات اپراتور دیگری استفاده  کنند.