هشدار

هشدار همراه اول به مشترکان درباره کلاهبرداری از طریق مکالمه بین‌الملل

/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86

مشترکان در صورت دریافت هرگونه تماس، پیامک یا لینک‌های اغواکننده اینترنتی  که پیشنهاد تماس به شماره بین‌المللی دارد، دقت کنند تا در دام  کلاهبرداران نیفتند.