به نقل از اسپیدتست، جدیدترین گزارش ماهانه وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۲۱ میلادی متوسط سرعت موبایل در سراسر جهان ۵۶.۷۴ و متوسط اینترنت ثابت ۱۱۰.۲۴‬ مگابیت بر ثانیه بوده است.

سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی از  فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می‌شود و وب‌سایت Speedtest شاخص‌های  جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند.
بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت  موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت  آپلود  ۵۱.۲۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی‌ثانیه بود.

در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰  مگابیت‌برثانیه و رتبه‌اش ۸۰ جهانی است، متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت    نیز ۲۱.۳۵ مگابیت‌برثانیه است و در جایگاه ۱۳۴ اینترنت ثابت در جهان قرار دارد.

رشد ۳ پله‌ای نروژ در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت موبایل

آمار منتشر شده نشان می‌دهد در رده بندی سرعت اینترنت موبایل کشورها،  امارات متحده عربی و کره جنوبی مانند ماه گذشته رده‌های اول و دوم را به  خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل این دو کشور به ترتیب ۱۹۵.۵۲ و  ۱۹۲.۱۶ مگابیت برثانیه بوده است.

در رده سوم این فهرست نروژ با متوسط سرعت ۱۷۳.۵۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است. اما در رده‌های پنجم و ششم دو کشور قطر (۱۶۹.۱۷ مگابیت برثانیه) و چین (۱۶۳.۴۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها در رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده ششم و هفتم به ترتیب عربستان سعودی (۱۴۹.۹۵ مگابیت بر ثانیه) و کویت (۱۴۱.۴۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین متوسط سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه قبل یک پله ارتقا یافته است.

در رده هشتم قبرس با سرعت اینترنت موبایل ۱۳۶.۱۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی نسبت به ماه گذشته ۳ پله سقوط کرده است.

در رده‌های نهم و دهم نیز استرالیا (۱۲۶.۹۷ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۱۲۶.۲۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. این کشورها جایگاه خود در رده بندی ماه گذشته را هم چنان حفظ کردند.