سیم کارت فعال

ضریب نفوذ سیم کارت های فعال در کشور

/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

آمار منتشرشده درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه حاکی از آن است که خطوط فعال  تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، به ۱۳۳ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۶۸  عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۵۶.۶۴ درصد می‌رساند.