استعلام

شناسایی سیم‌کارت‌هایی که از آنها مطلع نیستید

/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

اگرچه استعلام تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترک ثبت شده، در رگولاتوری فراهم است، اما آگاهی از شماره‌ سیم‌کارت‌هایی که به نام شماست، تنها با مراجعه به سامانه دولت همراه امکان‌پذیر است.