سید یاسر رایگانی مدیر کل ارتباطات و سخنگوی اپراتور همراه اول با  انتشار پستی در صفحه توئیتری خود درباره اختلالات پیش آمده در  شبکه همراه اول و هزینه اینترنت مشترکانی که مصرفشان به صورت آزاد محاسبه  شده است، توضیحاتی داد. متن پست وی به این شرح است:

"باتوجه به بروزرسانی سامانه‌های ارتباطی همراه اول درفاصله زمانی شنبه  تا سه‌شنبه جاری و عدم امکان خریدبسته برای برخی از مشترکان، همراه اول  هزینه اینترنت مشترکانی که مصرفشان‌ در این تاریخ باتعرفه آزاد محاسبه شده  را معادلسازی و مبلغ کسرشده مازاد را به‌صورت‌ بستانکاری در حسابشان اعمال  کند."