مبتکران

اختلالات گسترده در سرویس شارژ همراه اول

/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84

طی روزهای گذشته شاهد بروز قطعی و اختلالاتی در توزیع شارژ مستقیم (تاپ آپ) و بسته های اینترنتی شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول) بوده ایم. از این رو مبتکران توزیع کننده رسمی و لایه یک اپراتورهای تلفن همراه که تمامی خدمات اپراتورهای تحت پوشش خود را اعم از رمز شارژ (پین)، شارژ مستقیم و بسته های اینترنتی به صورت یکپارچه به مشتریان خود عرضه می دارد


جشنواره ملی یکصد واحد مشتری مدار-بهمن 99

/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-99

بزرگترین جشنواره ملی 100 واحد مشتری مدار کشور با رویکرد معرفی وتجلیل از   فعالان بنگاه های تولیدی، بازرگانی وخدماتی در بهمن سال  1399 برگزار شد.