در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۶  مرداد) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح  صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن  علنی قرار گرفت.

پس از اظهارات جدی مخالفان و  موافقان این طرح، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در  مجلس با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به  دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار  کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت  اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این  قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و  تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. »

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح  صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد  گرفت و بعد از تائید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.